9516 Vönöck, Szili Pál utca 10. Tel.: +36 95 485 001 Fax: +36 95 485 062

2024. július 23., kedd
ÁLLÁSPÁLYÁZAT PDF Nyomtatás E-mail
2023. november 28. kedd, 11:01

VÖNÖCK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
óvodavezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC. törvényben (továbbiakban Nkt.) foglaltak szerint a köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljeskorú pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata, munkakori leírása szerint. Költségvetési szerv vezetőjeként felei az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Vönöck

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 45502
Intézményi iktatószám: Vö/671-3/2023.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
- Rendszerszemlélet, lényeglátás (vezetői)
- Kommunikációs készség (vezetői)


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §. (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.22. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Vönöck Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.vonock.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.23

 
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval

BelépésStatisztika50.8%Hungary Hungary
23.4%United States United States
7%China China
5.2%Germany Germany
2.5%Ukraine Ukraine
2.2%Russian Federation Russian Federation
2.2%Canada Canada
1%United Kingdom United Kingdom
0.8%Netherlands Netherlands
0.8%Australia Australia

Ma: 6
Tegnap: 11
Héten: 17
Múlt héten: 53
Hónapban: 187
Múlt hónapban: 494
Összesen: 1147