Vönöck és térsége ivóvízminőség-javító program

A kedvezményezett neve Kemenesmagasi Községi Önkormányzat, Kemenesmihályfa Községi Önkormányzat, Kemenessömjén Község Önkormányzata, Kemenesszentmárton Község Önkormányzata, Tokorcs Községi Önkormányzat, Vönöck Község Önkormányzata
A projekt címe Vönöck és térsége ivóvízminőség-javító program (Vönöck, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Tokorcs)
A szerződött támogatás összege 284 999 999 Ft
A támogatás mértéke 86,956521 %
A projekt tervezett befejezési dátuma 2019.10.12
A projekt azonosító száma KEHOP-2.1.3-15-2017-00082

Teljes körű telephely fejlesztés: ammónia mentesítő technológia létesítése (törésponti klórozás), vasiszap ülepítő építése, új technológiai vezetékek és szerelvények kiépítése, meglévő gépház építészeti-, épületgépészeti- és villamos munkái (víztechnológia kiépítése érdekében esetleg épületbővítés), technológiához és vízellátáshoz kapcsolódó villamos-folyamatirányítási munkák (meglévő üzemeltetői rendszerbe integrálással és távbejelzéssel), 2*100 m3-es medence felújítása (vízzáró felületkezelés, gépészet, építészet, stb.), vízműtelep infrastruktúrája, területrendezés, stb.
A telephely fejlesztés és ammónia mentesítő technológia kiépítésével párhuzamosan biztosítani kell az ideiglenes víztechnológiát a sikeres próbaüzemig.
- Vízbázison átadási mérőhelyek kialakítása: települések között vízzáró aknában (5 db), kapcsolódó villamos és folyamatirányítási munkákkal (meglévő üzemeltetői rendszerbe integrálással és távbejelzéssel)
- Vönöck 150 m3-es víztorony medencetér felújítása (belső felület festése, stb.)
- Próbaüzem 3 hónap
- Hálózatmosatás
- Meglévő vízellátó rendszeren történő felújítás miatt a megvalósítás üzemeltetői szakfelügyelet mellett történhet.
- Vízellátó rendszeren hálózat rekonstrukció: horganyzott bekötések cseréje

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.


Feltöltés alatt

Vönöck Község Önkormányzata

06-95/485-001

9516 Vönöck, Szili Pál utca 10.

Feltöltés alatt